Poskytovanie leteckého výcviku  
 

 
    Zabezpečenie letov  
 

 
    Prenájom lietadiel  
 

 
    Plánovanie a príprava letu  
 

 
    Fotogaléria - zaujímavosti  
 

 
    O spoločnosti  
 

 
    Kontakty  
 

 
     
     
   
     
  Zabezpečujeme kompletný výcvik pilotov pre získanie licencie Súkromný pilot lietadiel (Privat Pilot License - Airplane). Výcvik je určený pre všetkých záujemcov o lietanie, ktorý sa rozhodli lietať či už profesionálne alebo pre vlastné potešenie. Získanie licencie PPL(A) je prvým krokom k naozajstnému lietaniu.
 
     
 
Požiadavky na žiaka - pilota
Žiadateľ výcviku PPL(A) musí spĺňať nasledovné požiadavky:
Minmálny vek pre zahájenie výcviku 16 rokov, pričom v prípade, že žiadateľ nedosiahol 18 rokov je požadovaný súhlas zákonného zástupcu
Zdravotná spôsobilosť Žiadateľ musí mať platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti I. alebo II. triedy (Tlačivá na prehliadku).
Vydávaním a obnovovaním osvedčení o zdravotnej spôsobilosti sú poverení vybraní lekári a zdravotnícke zariadenia vybraní lekári a zdravotnícke zariadenia.
 
     
 
Teoretická výuka
Teoretická výuka je vyučovaná v rozsahu 94 hodín, z toho 50 hodín formou prednášok a konzultácií, zvyšok formou samoštúdia. Výuka pozostáva z nasledujúcich predmetov:
01 Letecký zákon 12 hodín
02 Všeobecné znalosti lietadiel 18 hodín
03 Letecké prístroje 10 hodín
04 Letová spôsobilosť 2 hodiny
05 Plánovanie a vykonanie letu 4 hodiny
06 Ľudská výkonnosť a obmedzenia 4 hodiny
07 Meteorológia 8 hodín
08 Letecká navigácia 10 hodín
09 Rádionavigácia 4 hodiny
10 Prevádzkové postupy 4 hodiny
11 Základy letu 8 hodín
12 Spojenie 8 hodín
13 Všeobecná bezpečnosť letu 2 hodiny
 
     
 
Praktická výuka
Praktická výuka je vyučovaná podľa schválenej výcvikovej osnovy Leteckým úradom SR v zmysle predpisov JAR-FCL1 v rozsahu 45 letových hodín a pozostáva z nasledovných oblastí:
Technika pilotáže Žiak pilot sa zvládne ovládanie lietadla v štandardných a neštandardných situáciách
Navigačné lety Žiak pilot zvládne postupy navigačných letov
Rádionavigačné lety Žiak pilot zvládne postupy navigačných letov podľa prístrojov.
Lety v riadených vzdušných priestoroch Žiak pilot zvládne postupy v riadených vzdušných priestoroch, na medzinárodných letiskách
 
     
 
Záverečná pilotná skúška
Pilotná skúška pre získanie kvalifikácie Súkromný pilot lietadiel (Privat Pilot License - Airplane) pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť skúšky prebieha na formou testov na Leteckom úrade Slovenskej republiky v Bratislave. Praktická časť skúšky predstavuje preskúšanie žiaka z techniky pilotáže a navigácie povereným examinátorom Leteckého úradu Slovenskej republiky. Podmienkou ukončenia výcviku je dovŕšenie veku 17 rokov.
 
     
  Návštevník číslo:  
  © 2013 SkyService, verzia 1.0.6 Posledná aktualizácia 13.07.2013